Raziskave in razvoj

Izdelava strokovnih nalog ter svetovanje in sodelovanje pri projektih cestnega prometa.

Davčno svetovanje

Kot strokovnjak na prometnem področju nudimo davčno zastopanje avtobusnim prevoznikom, ki izvajajo prevoz potnikov preko ozemlja Republike Slovenije (redne linije in turistični prevozi).

Računovodske storitve

Nudimo kvalitetne računovodske storitve za pravne osebe in samostojne podjetnike.

Smo strokovni, zanesljivi, prijazni in ažurni

Agencija za promet d.o.o. je podjetje, ki je s svojimi storitvami za vas na trgu prisotno že 16 let.
Z znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in kakovostnimi storitvami skrbimo za zadovoljstvo naših strank

Raziskave in razvoj

V letih od ustanovitve do danes smo svetovali našim poslovnim partnerjem v več kot 100 primerih.
Izdelali smo več kot 20 nalog s področja javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji.

Naloge so bile po vsebini s področja prometnih znanosti (vozni redi, cone, daljinarji in ostalo).

Zakonodaja

Izdelali smo teze za nov zakon o integriranem javnem prevozu.

Izobraževanje

V preteklosti smo tudi izobraževali kadre v cestnem prometu (nacionalna poklicna kvalifikacija voznik/voznica v cestnem prometu, izobraževanje za odgovorne osebe v podjetju).

Svetovanje

Za potrebe podjetij kakor za potrebe državnih organov in lokalnih skupnosti izvedemo še tako zahtevno nalogo s področja cestnega prometa oziroma svetujemo pri strankah na sedežu družbe za vse probleme, ki jih želite rešiti oziroma želite strokovno mnenje s področja prometa.

Davčno svetovanje


Svetovali vam bomo pri:

  • Davku na dodano vrednost (DDV)
  • Davku od dohodka pravnih oseb (DDPO)
  • Davku od dohodka iz dejavnosti
  • Davku na nepremičnine

Z znanjem in izkušnjami vam bomo pomagali najti najboljše davčne rešitve v okviru veljavne zakonodaje.

Kot strokovnjaki na prometnem področju nudimo davčno zastopanje avtobusnim prevoznikom, ki izvajajo prevoz potnikov preko ozemlja Republike Slovenije (redne linije in turistični prevozi). Davčno zastopanje vključuje pomoč pri registraciji v sistem DDV in s tem pridobitev identifikacijske številke za DDV, svetovanje, knjiženje v davčne evidence ter sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih. In še mnogo več.Izvajanje prevoza potnikov v mednarodnem prometu preko ozemlja Republike Slovenije se po Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13 in 46/13-ZIPRS1314-A) šteje za opravljanje dejavnosti v Sloveniji. Zato mora tuji prevoznik davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost v Republiki Sloveniji kot davčni zavezanec in davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.

Računovodske storitve

Urejeno računovodstvo je osnova za uspešno poslovanje vsakega podjetja. Za optimizacijo poslovnih procesov potrebujete prave informacije ob pravem času, na pregleden in učinkovit način. Vse to in še kaj več, vam ponujamo v našem podjetju.

Vsako stranko obravnavamo individualno in ji zagotavljamo ažurno in natančno spremljanje njenega poslovanja. Nudimo kvalitetne računovodske storitve za pravne osebe in samostojne podjetnike.

Naši poslovni partnerji

Pri svojem delu sodelujemo tudi z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za ceste ter s sorodnimi inštitucijami in posameznimi strokovnjaki s področja prometa.

Kontakt

Agencija za promet, razvoj in raziskave d.o.o.
Cigaletova 8, 1000 Ljubljana

www.agencija-promet.si